TANCAT PER OBRES DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA


Ja pot reservar pel 2024
Inici de la temporada el 17 de maig
Preu mínim garantit

català · castellano · english · français

Condicions de Reserva

Aquestes Condicions de Reserva juntament amb l'Avís Legal i la Política de Privacitat propostes per L'Hort de Sant Cebrià als seus clients, regulen les reserves en l'establiment per mitjà de la pàgina web www.hortdesantcebria.com (en endavant, la "Web ").

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista.

És important que el client llegeixi i entengui cadascuna de les presents clàusules. En el cas que el Client no estigui d'acord amb alguna de les clàusules de les Condicions de Reserva, no haurà d'avançar en el procés de reserva tal com s'indica a continuació. La confirmació de la reserva per part de client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes Condicions de Reserva com a part de la formalització del contracte.


1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS PRODUCTES

Per mitjà de la seva web, L’hort de Sant Cebrià posa a disposició dels seus Clients la possibilitat de reservar habitacions de la seva casa rural. Tots els hostes que sol·licitin allotjament hauran de ser majors de 12 anys.

L'abast i les característiques dels serveis i les prestacions contractades són els recollits en les presents condicions de reserva, a la pàgina web i en els e-mails de confirmació de reserva i de pagament enviats per L’hort de Sant Cebrià als seus clients.


2. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LES RESERVES

L'hort de Sant Cebrià posa a disposició del Client els mitjans exposats seguidament per que pugui realitzar les seves reserves:

• Reserva online: Connectat a la web www.hortdesantcebria.com, el Client disposa d'un calendari en el qual ha d'indicar les dates que desitja reservar. I un cop triada una de les habitacions disponibles, ha de completar el formulari electrònic amb les dades sol·licitades (nom, cognom, telèfon i correu electrònic). Els camps del formulari marcats amb un asterisc (*) són obligatoris, i els altres són opcionals.

A la fi del formulari, el Client té accés a un resum de la reserva amb la referència, el preu unitari, les quantitats i el preu total. Si està d'acord amb la informació proporcionada, ha de pressionar el botó "Realitzar pagament".

A continuació, el client ha d'indicar les dades de la targeta de crèdit, sent redirigit a una passarel·la de pagament segura (la reserva online i el pagament es realitzen a través de la plataforma externa Avaibook).

Un cop confirmat el pagament, el Client rep un correu electrònic amb el rebut del pagament i un document imprimible amb el comprovant de la reserva.

• Reserva mitjançant correu electrònic; el Client pot sol·licitar informació sobre disponibilitat i preus mitjançant el formulari de contacte que apareix a la web de L'hort de Sant Cebrià indicant el seu nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, dates i nombre d'hostes. L'establiment li contestarà per e-mail indicant les habitacions disponibles amb els seus preus, juntament amb les condicions de reserva i anul·lació. En aquest correu també es sol·licita un número de targeta de crèdit per carregar l'import del dipòsit que es demana per formalitzar la reserva.

Per confirmar la reserva, el Client haurà d'enviar un nou correu electrònic indicant l'habitació desitjada i les dades de la targeta de crèdit sol·licitades.

• Reserva per telèfon: el Client pot trucar als telèfons de contacte indicats a la web (972 55 0067 o 609.425.655) i sol·licitar la informació desitjada. L'hort de Sant Cebrià li informarà de tot el que necessiti i també de les condicions de reserva i anul·lació. Un cop el Client confirmi la intenció de reservar, es prendrà nota de les seves dades (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, número de persones que s'allotjaran, l'habitació i dates d'estada que desitja reservar, els serveis complementaris que vol contractar i nombre de targeta de crèdit on es carregarà l'import de el dipòsit de la reserva).


Tant si es realitza la reserva mitjançant correu electrònic com per telèfon, L’hort de Sant Cebrià enviarà un correu electrònic de confirmació un cop rebut el pagament del dipòsit. Aquest e-mail inclourà tots els detalls de la reserva i les condicions d'anul·lació.

Per a la correcció d'errors després de la formalització de la reserva el Client haurà de contactar amb L'hort de Sant Cebrià enviant un e-mail a info@hortdesantcebria.com


3. PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu total de l'estada serà l'indicat a través del correu electrònic de confirmació enviat al Client. Tots els preus indicats inclouen l'IVA espanyol i se li informarà quan s'hagi d'efectuar el pagament d'altres impostos, taxes o pagaments excepcionals, abans de realitzar el pagament.

El preu de la reserva no inclou la taxa turística. Aquest impost s'aplica a totes les reserves i es cobren 0,60 € per persona i nit, únicament als adults i nens majors de 16 anys. L'import de la taxa turística ha de ser abonat pel Client el dia de sortida, juntament amb l'import de la factura.

Quan es reserva en línia, el pagament es realitza a través de la plataforma Avaibook, i aquest està protegit amb un sistema de comerç electrònic segur. L'hort de Sant Cebrià no té accés a les dades de la targeta de client.

Quan es reserva mitjançant correu electrònic o per telèfon, L'hort de Sant Cebrià sol·licita el pagament del dipòsit amb targeta de crèdit VISA o Mastercard.


4. HORARI DE CHECK-IN I DE CHECK-OUT

L'horari d'entrada a l'establiment el dia de la reserva és a partir de les 14:00 hores. El dia de sortida, el Client haurà d'abandonar l'establiment abans de les 12:00 hores.


5. DEURES DELS CLIENTS

El Client haurà de:

• Pagar el preu dels serveis turístics en el lloc, la forma i el temps convinguts.

• Respectar els reglaments d'ús o de règim interior, sempre que no siguin contraris al que estableix la Llei i les disposicions que la desenvolupen, així com les normes generals de convivència i d'higiene.

• Respectar els establiments, les instal·lacions, els béns i els serveis que es posin a la seva disposició.

• Respectar els valors ambientals, culturals o d'altra classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

• Acreditar la seva identitat en el moment d'efectuar la seva entrada a l'establiment per mitjà de la exhibició de document que l'acrediti suficientment. Aquest document li serà retornat immediatament.


L'establiment ha de portar un registre dels hostes allotjats i ha de comunicar a la Direcció General de la Policia la informació relativa a aquestes persones, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable.


6. DRET DE CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA

El Client té dret a cancel·lar la seva reserva. Per fer-ho, ha de comunicar-ho amb una declaració escrita enviada al correu electrònic info@hortdesantcebria.com. Pot utilitzar si ho desitja el formulari de cancel·lació de reserva que s'indica a la fi de les presents Condicions de Reserva.

No se li aplicarà cap tipus de penalització sempre que cancel·li abans dels 15 dies anteriors a la data d'arribada reservada.

La cancel·lació efectuada entre els 14 i 7 dies anteriors a la data d'arribada dóna lloc a una penalització del 30% del cost total de l'estada.

En el cas d'una cancel·lació realitzada amb 6 o menys dies d'anticipació a la data d'arribada, el Client haurà de pagar el cost íntegre del total de la reserva.

Quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada, serà l'establiment el que decideixi si és procedent o no aplicar algun tipus de penalització.

L'Hort de Sant Cebrià tindrà un termini màxim de 14 (catorze) dies naturals des del desistiment per tornar a l'usuari les sumes percebudes, si n'hi ha.


7. RENÚNCIA L' ALLOTJAMENT

Si el Client abandona l'allotjament abans de la data prevista a la reserva, L'hort de Sant Cebrià pot demanar el pagament íntegre dels serveis que es van contractar, llevat que s'arribés a un acord entre les parts.


8. REEMBORSAMENT DELS IMPORTS PAGATS

Quan, d'acord a les presents Condicions de Reserva, el client tingui dret a la devolució d'imports abonats, el reemborsament s'efectuarà a través de la targeta de crèdit facilitada o mitjançant ordre bancària. Si el pagament es va realitzar a través de la plataforma Avaibook, el reemborsament s'efectuarà a través de la plataforma de pagament de l'esmentat proveïdor, a la mateixa targeta indicada pel client.


9. INFORMACIÓ GENERAL

El contracte i els documents relacionats amb les reserves podran ser redactats en castellà, català, anglès o francès.

L’hort de Sant Cebrià guardarà una còpia de la confirmació electrònica de la reserva. Aquest document estarà a disposició del Client, que podrà sol·licitar una còpia mitjançant l'enviament de correu electrònic a l'adreça info@hortdesantcebria.com.


10. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

El Client podrà adreçar els seus dubtes, queixes o reclamacions a L’hort de Sant Cebrià per correu postal, correu electrònic o per mitjà dels números de telèfon de contacte exposats a la web. L’hort de Sant Cebrià es compromet a oferir una resposta al Client en el termini més breu possible.


11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions de Reserva es regeixen per la llei espanyola i les parts se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili del consumidor per a la resolució dels conflictes derivats del present contracte.FORMULARI DE DESISTIMENT

Benvolgut Client, si vol desistir de la seva reserva pot emplenar i enviar el present formulari:

A l'atenció de l'Hort de Sant Cebrià, amb direcció al Carrer Sant Pere Pescador, 24 - CP 17474 de Torroella de Fluvià:

Per la present els comunico que desisteixo de la meva reserva.

– Nom del Client:
– Domicili del Client:
– Data de la reserva:
– Data de desistiment:
– Signatura:

    


Carrer Sant Pere Pescador, 24 - 17474 Torroella de Fluvià - Girona - tel. +34 972 550 067 / +34 621 294 717 -
Avís legal - Política de privacitat - Condicions de reserva - Política de cookies

Disseny web