català · castellano · english · français

Avís Legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), li informem que el titular de la pàgina web www.hortdesantcebria.com (en endavant, la "Web") és Claudia Solanes Roca-Sastre, amb domicili a Torroella de Fluvià, carrer Sant Pere Pescador, 24 - CP 17474, amb NIF 46123740T (en endavant, "L'hort de Sant Cebrià").

Les comunicacions entre l'usuari i L'hort de Sant Cebrià hauran d'adreçar-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@hortdesantcebria.com, trucant al número 972 55 00 67 o al 621 294 717, o bé mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita adreçada al nostre Departament d'Atenció al Client, a la direcció esmentada anteriorment.

El nostre horari d'atenció al client és de dilluns a divendres de 9:00 a 21:00 hores.


1. Acceptació de les Condicions d'Ús

1.1. Les presents Condicions d'Ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i els serveis prestats per l'Hort de Sant Cebrià per mitjà de la Web.

1.2. En navegar per la Web vostè adquireix automàticament la condició d'Usuari (en endavant, “Vostè” o "Usuari") i accepta totes i cadascuna de les condicions del present Avís Legal, sense reserves de cap classe.

1.3. Per començar a utilitzar la Web no caldrà que l'Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament el present Avís Legal. No obstant això, l'Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privacitat a partir del moment en què accedeix a la Web.

1.4. l'Hort de Sant Cebrià podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la Web per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris.


2. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

2.1. Tot el contingut de la Web és propietat de l'Hort de Sant Cebrià i està protegit per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual (incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics). L'accés per part de l'Usuari no li atorga cap dret de propietat sobre aquest contingut.

2.2. Si Vostè veu a la Web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de l'Hort de Sant Cebrià com més aviat millor, remetent un correu electrònic a l'adreça info@hortdesantcebria.com.


3. Responsabilitat Civil

3.1. L'Hort de Sant Cebrià no respondrà de cap dany o perjudici que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la Web quan provi que ha complert les exigències i diligències que exigeix la naturalesa de la Web.

3.2. Amb caràcter general, no controlem la utilització que els Usuaris fan de la Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

3.3. En el supòsit que a la Web es disposin enllaços o híper-vincles cap a altres llocs d'Internet, no exercirem cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts de webs alienes, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en les mateixes.


4. Exclusió de Garantia

4.1. No garantim que la Web s'executi sense interrupcions, lliure d'errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a L’hort de Sant Cebrià.

4.2. És responsabilitat de l'Usuari l’adopció de totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, la pèrdua de dades i el robatori d'informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els parquets de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.


5. Obligació dels Usuaris

L'Usuari es compromet a:

5.1. Proporcionar dades veritables a tots els formularis de la Web i a mantenir-les actualitzades. Quan utilitzi la Web, l'Usuari està obligat a no fer servir identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres.

5.2. No utilitzar imatges ni contingut amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador o xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia i religió, o que atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra la normativa vigent;

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

5.4. No utilitzar la Web per realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial;

5.5. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa informàtic, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu (electrònic o físic) que sigui susceptible de causar danys a la Web o d'impedir-ne el normal funcionament;

5.6. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'Hort de Sant Cebrià, dels seus proveïdors o de tercers, ni utilitzar aquest material per al seu propi ús.

5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes que indueixin a error als receptors de la informació.


6. Menors d'Edat

Amb caràcter general, els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, per fer ús de la Web i seran aquests els responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. L’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys en aquells serveis on estigui determinat per llei, o bé on s'hi indiqui expressament.


7. Durada i acabament

La posada a disposició dels serveis té una durada indefinida. Sense perjudici de l' anterior, estem facultats per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment la comercialització dels nostres productes en qualsevol moment i sense necessitat de preavís.


8. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, les parts es sotmeten, a la seva elecció, als jutjats i tribunals del municipi de Figueres.
    


Carrer Sant Pere Pescador, 24 - 17474 Torroella de Fluvià - Girona - tel. +34 972 550 067 / +34 621 294 717 -
Avís legal - Política de privacitat - Condicions de reserva - Política de cookies

Disseny web