MILLORS PREUS GARANTITS

CONSULTEU LES NOSTRES OFERTES

català · castellano · english · français

Política de Privacitat

L’hort de Sant Cebrià informa de la finalidad del tratamiento de los datos solicitados en cada formulario de recogida de datos personales, teniendo como objetivo el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales,

Mitjançant l'enviament, en qualsevol moment, d'un comunicat a l'adreça de correu electrònic info@hortdesantcebria.com, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El Responsable del tractament de les seves dades és en Jorge Morán Medina (d'ara endavant, l'Hort de Sant Cebrià), amb CIF 39341069Y i domicili a Torroella de Fluvià, Carrer Sant Pere Pescador, 24 - CP 17474.


Amb quina finalitat i base legal tractem les seves dades personals?

Les dades personals sol·licitades són tractades per a les següents finalitats:
• Contestar les seves sol·licituds d'informació.
• Enviar-li per e-mail informació comercial dels serveis de l’Hort de Sant Cebrià.

La base legal per al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats és el consentiment previ i inequívoc atorgat per mitjà del marcatge de les caselles corresponents que consten en el present formulari.

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment posterior a l'atorgament, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@hortdesantcebria.com sense que aquesta decisió afecti el tractament realitzat amb les seves dades fins aquest moment,


Com obtenim les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat. Les categories de dades que es tracten són les següents:
• Dades d'identificació (nom complet)
• Dades de contacte (email i telèfon)


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran sempre que vostè no en sol·liciti la supressió. Un cop la sol·liciti, les dades seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables. Posteriorment, seran destruïdes degudament.
Per sol·licitar la supressió de les seves dades, vostè haurà d'enviar un e-mail a info@hortdesantcebria.com.


A quins destinataris podem comunicar les seves dades?

Les dades de caràcter personal facilitades mitjançant l'enviament del present formulari podran ser comunicades als proveïdors de serveis que l'Hort de Sant Cebrià té contractats per tal de garantir el manteniment, la continuïtat i bon funcionament de la seva pàgina web, com ara informàtics, proveïdors de allotjament de dades i gestió de còpies de seguretat.
L'informem que aquests proveïdors tenen la condició d'encarregats del tractament i han acreditat, prèviament i per escrit, l'adopció de mesures de seguretat adequades per a la correcta protecció de les dades introduïdes en el present formulari.


Quins són els seus drets en relació amb les dades personals facilitades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant dades personals que li concerneixen. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. Donat el cas, l'Hort de Sant Cebrià deixaria de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o en l'exercici de la defensa davant possibles reclamacions.

Els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació referits podran ser exercits enviant e-mails a l'adreça de correu electrònic info@hortdesantcebria.com.

Vostè pot presentar denúncia per escrit davant l'autoritat competent davant de qualsevol fet que consideri com una infracció de la normativa vigent en protecció de dades.

Carrer Sant Pere Pescador, 24 - 17474 Torroella de Fluvià - Girona - tel. +34 972 550 067 / +34 609 425 655 -
Avís legal - Política de privacitat - Condicions de reserva - Política de cookies

Disseny web